دوره های تک مهارت رایتینگ

آموزش آیلتس WRITING TASK 1 GENERAL

  • تدریس توسط استاد مسعود فیض
  • شامل 12 فایل ویدویی
  • در قالب 12 بخش (روز)

آموزش آیلتس WRITING TASK 2

  • تدریس توسط استاد مسعود فیض
  • شامل 12 فایل ویدویی
  • در قالب 12 بخش (روز)

آموزش آیلتس WRITING TASK 1 ACADEMIC

  • تدریس توسط استاد مسعود فیض
  • شامل 12 فایل ویدویی
  • در قالب 12 بخش (روز)