ویدئو مهارت های آیلتس | آموزش غیر حضوری آیلتس

آخرین کلاس های برگزارشده

کلاس لغت اینترمدیت (Intermediate)

تومان 390,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 25 جلسه
 • برای نمره های ۵/۵ تا 7/5
 • ویژه Vocabulary آیلتس

دوره رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس

تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 6 جلسه
 • ویژه Writing آیلتس

کلاس لیسنینگ مقدماتی

تومان 410,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 7

کلاس ریدینگ مقدماتی

تومان 410,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 7

کلاس لغت پیشرفته

تومان 390,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 25 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8
 • ویژه Vocabulary آیلتس

دوره رایتینگ تسک 1 آکادمیک آیلتس

تومان 410,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • ویژه Writing آیلتس

کلاس لیسنینگ پیشرفته

تومان 410,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8

کلاس ریدینگ پیشرفته

تومان 410,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8

کلاس های لغت اینترمدیت (Intermediate) و پیشرفته

تومان 690,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 50 جلسه
 • برای نمره های 5/5 تا 8
 • ویژه Vocabulary آیلتس

دوره رایتینگ تسک 2 آیلتس

تومان 530,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • ویژه Writing آیلتس

کلاس لیسنینگ مقدماتی و پیشرفته

تومان 650,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه مقدماتی و 12 جلسه پیشرفته و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

کلاس ریدینگ مقدماتی و پیشرفته

تومان 650,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه مقدماتی و 12 جلسه پیشرفته و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

15 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید