0
0

ویدئو کلاس های برگزارشده آموزش آیلتس

پارافریز در آیلتس

تومان220000
تومان 190,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 5 جلسه
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

کلاس گرامر آیلتس

تومان460000
تومان 390,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 15 جلسه
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

اسپیکینگ مقدماتی آیلتس

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 10 جلسه
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

کلاس اسپیکینگ پیشرفته

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 10 جلسه
 • برای نمرات ۶/۵ تا 8
 • Language Functions

کلاس اسپیکینگ مقدماتی و پیشرفته

تومان650000
تومان 550,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 20 جلسه
 • برای نمرات 5/5 تا 8
 • Language Functions

کلاس لغت مقدماتی

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 25 جلسه
 • برای نمره های ۵/۵ تا 7/5
 • ویژه Vocabulary آیلتس

کلاس لغت پیشرفته

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 25 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8
 • ویژه Vocabulary آیلتس

کلاس استراتژی های کاربرد لغت در آیلتس

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 11 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8
 • ویژه Vocabulary آیلتس

کلاس لغت مقدماتی، پیشرفته و استراتژی های کاربرد لغت

تومان880000
تومان 750,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 61 جلسه
 • برای نمره های 5/5 تا 8
 • ویژه Vocabulary آیلتس

کاربرد زمان افعال در اسپیکینگ آیلتس

تومان105000
تومان 90,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 2 جلسه
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8
 • ویژه Speaking آیلتس

کارگاه ایده پردازی مقدماتی در آیلتس

تومان105000
تومان 90,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 1 جلسه
 • طول جلسه 3 ساعت
 • ویژه Speaking و Reading آیلتس

کارگاه ایده پردازی پیشرفته در آیلتس

تومان105000
تومان 90,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 1 جلسه
 • طول جلسه 3 ساعت
 • ویژه Speaking و Reading آیلتس

دوره رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس

تومان350000
تومان 300,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 6 جلسه
 • ویژه Writing آیلتس

دوره رایتینگ تسک 1 آکادمیک آیلتس

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • ویژه Writing آیلتس

دوره رایتینگ تسک 2 آیلتس

تومان530000
تومان 450,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • ویژه Writing آیلتس

کارگاه ایده پردازی مقدماتی و پیشرفته در آیلتس

تومان180000
تومان 150,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 2 جلسه
 • طول هر جلسه 3 ساعت
 • ویژه Speaking و Reading آیلتس

کلاس لیسنینگ مقدماتی + دوره ویدئویی

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 7

کلاس لیسنینگ پیشرفته

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8

کلاس لیسنینگ مقدماتی و پیشرفته + دوره های ویدئویی

تومان650000
تومان 550,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه مقدماتی و 12 جلسه پیشرفته و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

کلاس ریدینگ مقدماتی + دوره ویدئویی

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 7

کلاس ریدینگ پیشرفته

تومان410000
تومان 350,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه
 • برای نمره های 6/۵ تا 8

کلاس ریدینگ مقدماتی و پیشرفته + دوره های ویدئویی

تومان650000
تومان 550,000
 • نام مدرس : استاد مسعود فیض
 • شامل 12 جلسه مقدماتی و 12 جلسه پیشرفته و 20 جلسه دوره ویدئویی
 • برای نمره های ۵/۵ تا 8

وبینار Study Plan 2021

تومان105000
تومان 90,000
 • نام مدرس : استاد سیما فاطمی پور
 • شامل 1 جلسه
 • طول جلسه 3 ساعت
 • برنامه ریزی یادگیری زبان برای سال 2021
 • Language Learning Plan 2021

نظرات

0 نظر در مورد ویدئو کلاس های برگزارشده آموزش آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.